Programmabegroting 2020-2023

BBV Indicatoren

Hieronder worden de verplichte BBV indicatoren verdeelt over de diverse programma's weergegeven. Voor de invoer van de verplichte BBV indicatoren zijn we als gemeente Helmond afhankelijk van landelijke cijfers aangeleverd door diverse partijen. Indien deze cijfers (nog) niet beschikbaar zijn gesteld zijn deze indicatoren niet (volledig) gevuld.


ga terug