Programmabegroting 2020-2023

Beschikbare ruimte

In deze paragraaf geven we inzicht in de financiële uitgangspositie voor de begroting 2020-2023 en de budgettaire ruimte die we beschikbaar hebben.