Programmabegroting 2020-2023

Grondslagen begroting

2.1 Grondslagen begroting

Grondslagen
Voor de begroting 2020 hebben we de onderstaande grondslagen en uitgangspunten gehanteerd.