Programmabegroting 2020-2023

Besteding beschikbare ruimte

In voorgaande paragraaf is inzicht gegeven in de financiële uitgangspositie voor de begroting 2020-2023 en de budgettaire ruimte die we beschikbaar hebben. In deze paragraaf gaan we in op de besteding van deze ruimte. De mutaties die aangeduid zijn met I zijn incidenteel en met S zijn structureel.